Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   31/05/2017

ACTA N º 94

Assisteixen a la reunió: Jaume Botey,Laurent Faucheux, Antoni Ferret, Sixte Gargante, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Laura Marino, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Marta Pocino, Pepe Rodado, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano, Diosdado Toledano i Xan da Torre. Justifiquen absència: Lluc Cahis, Javier Bernad, Neus Escofet, Erika Fabregat, Agnés Felis, Pedro Fernandez, Judit Borrell, Nuria Carrera, David Cordoba, Albert Escofet, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Miguel Ibarz, Pilar Malla, David Papiol, Joan Paz, Carles Rodriguez i Eduard Romo.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació redacció projecte de llei i diferències amb el govern

2.- Tramitació i calendari

3.- Ronda de paraules i propostes

 

1.- Informació redacció projecte de llei i diferències amb el govern

Sixte explica el procés d'elaboració del redactat del projecte de llei entre govern i representació de la Comissió Promotora després de la signatura de l'acord el 15 de maig. En la metodologia de la redacció es partia del redactat ja consensuat en la ponència i s'incloïa els termes de l'acord.

Lògicament, aquells aspectes del redactat que havia unanimitat en la ponència no van ser inclosos en l'acord de 15 de maig.

Pel que fa al desacord sobre l'art 25, explica els moviments de negociació en la ponència fins arribar a un consens unànime: 4 mesos de termini a l'administració per a dictar la resolució a la corresponent sol·licitud, silenci administratiu positiu, i abonament de la prestació des del dia de la sol·licitud.

La representació del govern planteja doblar el termini de resolució fins a 8 mesos, silenci administratiu negatiu, i retardar un mes l'abonament de la prestació sobre la data de sol·licitud. En definitiva, subordina el dret de les persones a la RGC a la gestió administrativa.

Davant la diferència amb la Comissió Promotora la representació del govern planteja que sigui la Ponència qui decideixi sobre aquesta qüestió.

Sobre el segon desacord, que afecta la disposició addicional tercera, apartats 2 i 3 sobre la complementarietat amb les prestacions socials de l'estat, els representants del govern incompleixen l'acord, tant l'art 1, com el 10è, traient-se de la màniga la reducció de 150 euros mensuals. Aquesta reducció de 150 hores per als col·lectius de pensions no contributives d'invalidesa o jubilació, com de les ajudes i prestacions per a persones desocupades, RAI, Prepara, o de viduïtat, etc. el govern mai va plantejar per a aquests col·lectius aquesta reducció que deixa sense efecte gran part d'aquesta complementarietat.

Sixte presenta les xifres estimatives de persones d'aquests col·lectius beneficiàries de la RGC, particularment aquelles que viuen soles o en famílies els ingressos no arriben al llindar de l'IRSC.

També explica la reunió informativa i aclaridora sobre el redactat de llei que va tenir lloc el dimarts dia 30 al Parlament, així com els posicionaments de cada un dels grups. Els representants de Catalunya si que espot, Ciutadans, CUP i PSC es van posicionar al costat de la Comissió Promotora, i la representant del PP va manifestar que no era el seu model.

També en aquest desacord la representació del govern planteja que decideixi la ponència.

 

2.- Tramitació i calendari

Està convocada una propera reunió de ponència per al divendres 2 de juny a les 11 hores, i una següent reunió de ponència el dimarts 6 de juny. En cas d'haver-hi acord per unanimitat o majoria sobre el redactat del projecte de llei en alguna de les dates assenyalades, el dictamen de la ponència passaria a la reunió de la Comissió de treball que iniciaria la tramitació per presentar a debat i votació el projecte de llei en sessió parlamentària dins de la segona quinzena de juny.

 

3.- Ronda de paraules i propostes

Sobre la informació presentada es fa una ronda d'intervencions aclaridores, de posicionament o proposta. Prenen la paraula Laura Marino, Llorenç Serrano, Montserrat Rosaura, Xan da Torre, Jaume Botey, Juanjo Salbia, Patrizia Manzo, Diosdado, Joan Miquel i Sixte.

Totes les intervencions rebutgen les posicions del govern i manifesten la importància dels desacords i la necessitat de redoblar gestions, i preparar accions de mobilització de caràcter convocant.

Es proposa realitzar un comunicat de la Comissió Promotora informant a l'opinió pública i entitats que donen suport a la RGC de l'incompliment pel govern de l'acord signat, de la seva falta de respecte a l'acord unànime de la ponència sobre la resolució administrativa de les sol·licituds, i un crida a les entitats socials, polítiques i cíviques perquè multipliquin les seves gestions perquè el govern modifiqui la seva posició, etc.

També es proposa organitzar una trobada entre una delegació àmplia de la Comissió Promotora amb els grups parlamentaris al més aviat possible, amb la finalitat de proposar-los que donin suport i subscriguin la proposta de la Comissió Promotora en relació als punts de desacord, i després de la reunió realitzar una roda de premsa si pot ser dins del Parlament.

Com a mesura d'acció, en cas que fracassessin les anteriors gestions, es proposa realitzar una vaga de fam indefinida amb caràcter convocant als moviments socials en suport de la Renda garantida de Ciutadania.

També es plantegen altres mesures en el cas que el projecte de llei quedi desnaturalitzat, i no respecti l'art 24.3 de l'Estatut d'Autonomia.

 

ACORDS

- Realitzar Comunicat en els termes indicats i distribuir l'1 de juny.

- Gestionar trobada per a la setmana que ve amb els grups parlamentaris de la ponència i una delegació àmplia de la Comissió Promotora i de persones reconegudes en la lluita contra la pobresa, amb l'objectiu que subscriguin les propostes de la Comissió Promotora en els dos punts de desacord amb el govern.

- Estudiar i preparar mesures d'acció per sensibilitzar i mobilitzar l'opinió pública si les anteriors gestions no donen resultat.

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 7 de juny de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 1 de juny 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Joomla templates by a4joomla