COMUNICAT

Enviem acord sobre la Renda Garantida de Ciutadania signat avui 15 de maig entre representants del govern de la Generalitat i els representants de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

A la roda de premsa els membres de la Comissió Promotora Diosdado Toledano, Sixte Garganté i Nuria Carrera, han fet un recorregut de la llarga marxa iniciada el 14 de setembre on van començar els treballs per elaborar el contingut de la Iniciativa legislativa popular de la Renda Garantida  de Ciutadania fins avui.

S'ha explicat el contingut de l'acord que significa un salt qualitatiu des de la prestació de l'RMI fins al reconeixement d'un dret social de l’Estatut d’Autonomia (article 24.3) que empara a tota la ciutadania, redistribueix la riquesa i és un avenç en la lluita contra la desigualtat.

S'ha valorat que el resultat obtingut ha estat fruit de l'àmplia mobilització sostinguda en el temps, que ha estat capaç de vèncer nombrosos obstacles, gràcies a l'activitat de milers de persones, fedataris / es, i persones que van col·laborar en la recollida de les 121.191 signatures de la ILP. També de l'àmplia i plural unitat construïda, 76 entitats socials, cíviques i polítiques estan adherides a aquesta ILP. Al suport de més de 50 ajuntaments de Catalunya que representen una majoria de la població.

També s'ha reconegut la feina dels grups parlamentaris en la ponència, als quals se sol·licita la major generositat i diligència per aprovar el redactat del projecte de llei, que inclourà el contingut de l'acord, perquè en el termini més breu possible pugui ser aprovat pel ple del Parlament de Catalunya, i poder implementar la llei des del 15 de setembre de 2017.

La Consellera Dolors Bassa ha donat la informació i la valoració en representació del seu Departament al Govern de la Generalitat.

La Comissió Promotora farà tots els esforços perquè la tramitació del projecte de llei culmini amb èxit.

Barcelona 15 maig 2017

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania