Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   30/03/2016

                                                                                                                  ACTA N º 57

 

Assisteixen a la reunió: Laurent Faucheux, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Antonio Fuertes, Sixto Garganté, Rosa López, Juan Miguel Ortiz, Carles Rodriguez, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Nuria Granados, Laura Marino i Miquel Puente. 

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació constitució Ponència proposta de Llei Renda Garantida de Ciutadania

2.- Valoració de les esmenes presentades a la proposta de llei

3.- Gestions a realitzar

4.- Propostes d'iniciatives

 

1.- Informació constitució Ponència proposta de Llei Renda Garantida de Ciutadania

 

S'informa que la Ponència que ha de tramitar la proposta de llei es constitueix el dijous 31 de març (1).

Es proposa sol·licitar que els representants de la comissió promotora estiguin presents com a observadors en els treballs de la ponència, de la mateixa manera que en l'anterior legislatura.

 

2.- Valoració de les esmenes presentades a la proposta de llei

 

Amb l'objectiu de facilitar el treball d'avaluació de les esmenes, la seva comparació amb la proposta de llei i l'RMI, entre elles mateixes, així com les modificacions entre les esmenes presentades en l'anterior legislatura i les cursades en 2016, els representants de la Comissió Promotora han confeccionat una sèrie de documents que es van adjuntar a la convocatòria de la reunió:

- Comparació principals continguts de les esmenes.

- Comparació sobre les quanties de la RGC en les esmenes

- Estudi comparatiu de 2015 sobre quanties i despesa social de les prestacions de garantia d'ingressos en les comunitats autònomes.

- Comparació sobre les rendes mínimes entre comunitats autònomes i en relació al PIB i pressupostos respectius.

Els representants de la Comissió promotora exposen les modificacions més importants trobades en l'esmena de Junts pel si respecte a les esmenes d'ERC i CiU en l'anterior legislatura, així com de la resta d'esmenes presentades, destacant-se les modificacions efectuades per Ciutadans i PSC. Respecte de la CUP s'informa de les dues propostes de modificació presentades, que respecten l'arquitectura i conceptes principals de la proposta de llei.

Es constata un retrocés en l'esmena presentada per Junts pel Sí respecte de la presentada per ERC en el còmput global de la quantia en el seu primer tram, que és inferior a les que garanteix la RMI. Respecte de Ciutadans la quantia augmenta en prendre com a referència l'ISRC en lloc de l'IPREM. El PSC manté l'aplicació del 75% de ISRC en 2016 per passar al 100% el 2017.

En tots els casos, excepte la CUP, es desprèn de les esmenes presentades el caràcter familiar de la prestació en proposar 1 sol titular.

S'informa també de les modificacions i insuficiències respecte de les quanties per als diversos membres que tinguin dret al si del nucli familiar o convivencial, sobre els requisits i condicions per tenir dret que afecten l'amplitud de la població beneficiària (per exemple el concepte de pobresa severa a l'esmena de Junts pel si és limitatiu), sobre les condicions i canvis en l'anomenat segon tram en l'esmena de Junts pel si per incentivar la inserció laboral (renda complementària a les altres esmenes), sobre la condicionalitat a realitzar activitats d'inclusió social o laboral, sobre els límits d'edat per tenir dret, etc.

Després de la ronda d'intervencions i aclariments es coincideix en la necessitat de mantenir els principals continguts de la proposta de llei: Defensa del redactat de l'art 24.3, mantenir la quantia en el 100% de l'ISRC, caràcter individual i no només familiar, garantir la prestació a tots els membres d'una unitat familiar o convivencial, mantenir el seu caràcter suplementari per a les pensions amb ingressos inferiors al ISRC, estar vigilants perquè els requisits per tenir dret no redueixin la població beneficiària, i en tot cas assegurar el major nombre de persones beneficiàries que tinguin dret a la RGC, etc.

Es proposa redactar un informe de valoració més detallada sobre les esmenes presentades.

 

3.- Gestions a realitzar

 

Es proposa realitzar una primera ronda de reunions amb els i les membres de la ponència amb l'objectiu d'aclarir diversos aspectes de les esmenes presentades.

Es proposa que després de la primera reunió de treball de la ponència organitzar trobades amb cadascun dels grups parlamentaris per dialogar i avançar en la recerca d'un ampli consens que respecti els continguts principals de la proposta de llei.

Després d'aquesta primera reunió de treball de la ponència es convocaria una reunió de la comissió promotora i de les persones que han col·laborat en la tramitació de la RGC.

 

4.- Propostes d'iniciatives

 

Es valora la necessitat d'adoptar iniciatives d'informació i sensibilització de la ciutadania durant aquesta fase decisiva de la tramitació de la proposta de llei.

La pressió social serà decisiva en el resultat dels treballs de la ponència i en l'aprovació de la proposta de llei.

Es proposen diverses iniciatives en l'immediat:

- Envia una Carta a totes les entitats, organitzacions i moviments socials i cívics que donen suport a la proposta de llei, particularment als sindicats, Marees, Marxa dignitat, etc., perquè en les mobilitzacions que preparen al voltant del 1r de maig, o posteriorment, figuri com a lema principal, o entre els més importants, la defensa de la proposta de Llei de la Renda garantida de Ciutadania, exigint la seva ràpida aprovació sense retallades. Per Una Catalunya sense pobresa, rescatem a les persones.

- Estudiar accions simbòliques que impactin en la consciència solidària de la població.

- Estendre l'aprovació de mocions solidàries des dels ajuntaments i valorar altres iniciatives municipals.

 

ACORDS

 

- Realitzar una primera ronda de reunions amb els i les membres de la ponència amb l'objectiu d'aclarir diversos aspectes de les esmenes presentades.

- Sol·licitar que els representants de la comissió promotora estiguin presents com a observadors en els treballs de la ponència, de la mateixa manera que en l'anterior legislatura.

- Redactar un informe de valoració més detallada sobre les esmenes presentades.

- Organitzar trobades amb cada un dels grups parlamentaris per dialogar i avançar en la recerca d'un ampli consens que respecti els continguts principals de la proposta de llei.

- Redactar una Carta per enviar a totes les entitats, organitzacions i moviments socials i cívics en els termes assenyalats en el punt 4 per difondre la defensa de la RGC en les mobilitzacions del 1 de maig.

- Estendre l'aprovació de mocions solidàries des dels ajuntaments i valorar altres iniciatives municipals.

- Estudiar la preparació d'accions simbòliques d'impacte.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora: Queda pendent de confirmar hora i lloc.

Barcelona, ​​2 abril 2016

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

Nota:

(1) La ponència constituïda el 31 de març té la següent composició: Chakir El Homrani pel grup parlamentari "Junts pel Si", Noemí del Carrer per Ciutadans, Raul Moreno per PSC, Marta Ribas per "Catalunya si que és Pot" , Marisa Xandri pel PP i Mireia Vehí per la CUP.

El proper dimecres 6 de març la Ponència té previst reunir-se per triar el relator de la ponència i acordar el calendari de reunions.

Joomla templates by a4joomla