La Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renda Garantida de Ciutadania es dirigeix ​​a vostès per exposar-los les següents consideracions i propostes:

La pobresa en el regne d'Espanya, segons l'indicador AROPE, ha crescut i s'ha estès al llarg dels últims anys. A la fi de 2014 afectava més de 13.600.000 persones (29,2% de la població). La pobresa severa (persones amb ingressos mensuals inferiors a 332 euros) copeja a 3,2 milions de persones (6,85% de la població). La pobresa infantil al nostre país supera el 30% de la població menor de 16 anys, sent la taxa més alta de la Unió Europea després de Romania.

Darrere d'aquestes xifres, que es distribueixen de manera desigual al llarg i ample de la península, trobem un terrible dolor, patiment i desesperança, que es perllonga des de fa molt de temps a les persones i famílies afectades, i que es tradueix en centenars de milers de desnonaments dels habitatges habituals, talls de subministraments bàsics, fam i pèssima alimentació, deteriorament de la salut física i psíquica, augment dels suïcidis.

En la nostra opinió, les polítiques econòmiques d'ajust i austeritat aplicades pels governs de torn són les responsables directes de la pobresa i desocupació existents, per tant per iniciar la superació de la pobresa, assolir la plena ocupació digna, i reduir la desigualtat cal canviar de política econòmica.

Però més enllà d'aquesta consideració general, l'objectiu de la superació de la pobresa és una tasca urgent que no admet més demora, que pot i deu aconseguir-se en el curt termini reconeixent i garantint per llei el dret de totes les persones i famílies en situació de pobresa a una Renda Garantida que els asseguri els mínims d'una vida digna.

Aquest dret que figura en l'artº 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya fonamenta el text de la Iniciativa Legislativa popular que va recollir més de 121.000 signatures, va obtenir el suport a través de mocions dels principals ajuntaments de Catalunya que en conjunt representen més del 70% de la població de la Comunitat.

En l'actualitat la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania es troba en tramitació parlamentària. Aquesta proposta de llei estableix el dret subjectiu a aquesta renda de tota persona major de 18 anys, que resideixi legalment de manera continuada durant un mínim de 12 mesos a Catalunya, que no tingui ingressos, o bé, siguin inferiors a l'Indicador de suficiència de renda a Catalunya des de quatre mesos abans de presentar la sol·licitud a la prestació. La quantia de la prestació per a una persona sense ingressos és de 664 euros al mes, que resulta de dividir en 12 pagues l'Indicador de suficiència de renda anual a Catalunya (7.968 euros). Entre les obligacions del titular de la prestació, en cas de trobar-se en condicions d'edat i salut per treballar, és mantenir-inscrit a l'oficina d'ocupació i no rebutjar una oferta de treball adequada.

Proposta:

Aquesta Comissió Promotora els proposa abordar l'elaboració i posada en marxa d'una llei per al conjunt del Regne d'Espanya que reconegui el dret subjectiu a una Renda que garanteixi el mínim vital per a tota persona o família sense ingressos, o amb ingressos inferiors a l'IPREM. Per elaborar el conjunt de condicions i requisits aportem la proposta de llei en tramitació a Catalunya.

En el marc d'un estat respectuós amb els drets i competències de cada autonomia, proposem buscar de manera dialogada les fórmules jurídiques que permetin conjugar la legislació del regne d'Espanya amb la de cada autonomia sobre aquesta matèria, així com de l'aportació a càrrec de els pressupostos de l'Estat dels recursos econòmics necessaris per finançar una part substancial de la Renda Garantida o de mínims vital, per entendre que tant per volum de recursos com per responsabilitat sobre els efectes socials de les polítiques econòmiques, té el govern de l'estat.

Estem convençuts que aplicar el dret a una Renda Garantida o de mínims per a totes les persones i famílies sense ingressos o baixos ingressos no només permetrà superar la pobresa, sinó que a més de generar cohesió social i reduir la desigualtat, tindrà un efecte estimulant sobre la demanda i el desenvolupament econòmic. L'experiència al respecte del País Basc, i d'altres països d'Europa, així ho indiquen i confirmen.

Amb disposició a col·laborar i dialogar sobre com fer realitat aquest Dret els saluda atentament

 

Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya

Joomla templates by a4joomla