Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   2/12/2015

ACTA N º 55

 

Assisteixen a la reunió:Jaume Botey, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Cristina Lopez, Patrizia Manzo, Laura Marino, Juan Miguel Ortiz, Miquel Puente, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Antonio Fuertes i Sixto Garganté.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació gestions realitzades i resultats.

2.- Escenaris possibles

3.- Propostes d'iniciatives

 

1.- Informació gestions realitzades i resultats

El dimecres 25 de novembre una delegació de la Comissió Promotora formada per Sixto Garganté, David Papiol, Miquel Pont i Diosdado Toledano va ser rebuda per la Molt Honorable Presidenta del Parlament Sra. Carme Forcadell.

Després de les salutacions de cortesia i el lliurament del llibre "Rescatem les persones" se sol·licita a la presidenta la realització de gestions per facilitar la represa de la tramitació de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania en la fase de ponència en què es trobava abans de finalitzar la legislatura precedent i aconseguir la seva aprovació abans de finalitzar 2015.

En resposta la Sra. Presidenta manifesta la necessitat de combatre la pobresa mitjançant drets, com la Renda Garantida de Ciutadania, i no amb la caritat. A continuació exposa les dificultats per constituir la ponència fins que no hi hagi la investidura President i formació del nou govern, però es compromet a buscar solucions i en tot cas escurçar els terminis de presentació d'esmenes.

Després de finalitzar la reunió es produeix una trobada amb els mitjans de comunicació als quals s'informa dels resultats.

A continuació té lloc la reunió sol·licitada per "Junts pel Si" amb la delegació de la Comissió Promotora per abordar la situació de la tramitació de la proposta de llei.

En representació de "Junts pel Si" es reuneixen el Sr. Oriol Amorós i la Sra. Anna Figueras, que exposen la seva voluntat de reprendre la tramitació de la proposta de llei. Indiquen, però, que després de consultar als lletrats del Parlament sobre la interpretació del reglament és imprescindible la investidura del president de la Generalitat, com a condició prèvia a la constitució la comissió que ha de nomenar la ponència. També expliquen que en formar part del nou grup "Junts pel Si" les esmenes presentades anteriorment per CiU i ERC han de sintetitzar-se en una nova esmena i que per això necessiten un temps per a la seva elaboració i presentació.

Es comprometen, en qualsevol cas, al fet que el termini per elaborar l'esmena sigui el més curt possible i manifesten el seu interès d'iniciar seguidament el diàleg amb la Comissió promotora sobre els continguts de la proposta de llei.

Per part de la Comissió Promotora es va insistir en la urgència per tramitar la proposta de llei, en la constatació d'un ampli consens entre els grups parlamentaris en aquest sentit, i en conseqüència la possibilitat de trobar fórmules imaginatives o d'excepció. També es va contestar positivament al seu oferiment de diàleg, així com la voluntat de la Comissió Promotora de dialogar amb la resta de grups, de manera transparent i amb l'objectiu de buscar l'acord més ampli possible sempre que respecti les línies vermelles que en tot moment hem assenyalat.

El 30 de novembre es reuneix la junta de portaveus dels grups parlamentaris en on s'aborda la tramitació de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania i la necessitat de buscar fórmules que s'escurcin seva tramitació, la qual cosa es trasllada a la Mesa del Parlament.

El dimarts 1 de desembre es reuneix la Mesa del Parlament que acorda reprendre la tramitació de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania i obrir un termini de quinze dies hàbils per a la presentació d'esmenes, després que fos sol·licitat per la junta de portaveus . Aquest acord es recull en l'informatiu "Noticies" del web del Parlament, on s'indica que el termini començarà a comptar a partir que l'acord de la Mesa sigui publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

 

2.- Escenaris possibles

La incertesa sobre la investidura de la Presidència de la Generalitat obliga a contemplar els diversos escenaris possibles, entre ells la de convocatòria de noves eleccions si abans del 9 de gener no es produeix la investidura. En aquest cas la tramitació de la proposta de llei caldria reprendre després de la constitució del nou Parlament i investidura presidencial, el que retardaria la seva tramitació a maig o juny de 2016. D'altra banda se'ns informa de la celebració d'un pròxim ple extraordinari sobre mesures d'emergència social que probablement es concretarà en la propera junta de portaveus.

En base a aquests escenaris es preveuen diverses iniciatives i gestions.

 

3.- Propostes d'iniciatives

Davant les eleccions generals del 20 de desembre es proposa confeccionar una carta adreçada a totes les candidatures on se'ls proposa impulsar una legislació que permeti superar la pobresa prenent com a referència la nostra proposta de llei.

Es proposa sol·licitar la participació en el ple extraordinari sobre emergència social i dirigir una carta al Ple.

En cas que la investidura presidencial prosperi però la ponència segueixi bloquejada es contemplaran altres iniciatives acordades anteriorment, com a Carta pública, organització d'accions de protesta, etc.

En cas de nova convocatòria electoral es proposa adoptar iniciatives perquè la proposta de Renda Garantida de Ciutadania estigui present en la campanya.

 

ACORDS

- Comunicar al grup parlamentari "Junts pel Si" la disposició de la Comissió promotora a seure per dialogar sobre la seva esmena i els continguts de la proposta de llei. Aquesta disposició es trasllada a la resta de grups parlamentaris, així com el nostre interès d'arribar a un acord el més participatiu i ampli possible, sempre que respecti les línies vermelles de la proposta de llei que hem establert.

- Enviar Carta a les candidatures que es presenten a les eleccions generals.

- Sol·licitar participar en el Ple extraordinari i dirigir Carta al Ple.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 16 desembre. Pendent de confirmar hora i lloc.

Barcelona, 3 desembre 2015

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

Joomla templates by a4joomla