Donem les gràcies a tots els ajuntaments en el seu suport a la Renda Garantida de Ciutadania com dret subjectiu de totes les persones a Catalunya segons els requisits d’aquesta llei.

Celebrem i agraïm la moció aprovada en el Ple de l’Ajuntament el dia 28/06/2016 per declarar el municipi de Manlleu Ciutat promotora de la Renda Garantida Ciutadana. Gràcies

 

Us animem a tots els municipis a afegir-vos, gràcies.

 

Comissió Promotora RGC

Propera reunió de la Comissió Promotora el dimarts 13 de setembre a les 18 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV).

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   29/06/2016

                                                                           ACTA N º 62

Assisteixen a la reunió:Elena Ferrero, Patricia Manzo, Juan Miguel Ortiz, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Laurent Faucheux, Núria Garrido, Laura Marino, Sixto Garganté, Miquel Puente, Carles Rodriguez i Judit Sánchez.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Repàs de tasques acordades

2.- Treball de la Ponència

3.- Noves tasques

1.- Repàs tasques acordades

Edició materials:

- La nova edició de les enganxines ja ha estat recollida de la impremta. La impremta "El foli Vert" ha tingut un gest solidari i ha editat el doble d'adhesius pel preu acordat inicialment.

- Una nova impressió de samarretes (50) està en procés.

- El díptic està finalitzat pendent d'una última gestió cap a dues entitats perquè confirmin la seva adhesió formal a la campanya de la RGC.

Declaració d'alcaldesses / alcaldes a suport RGC:

Fins a la data hem rebut la signatura de l'alcalde de Granollers que es suma a les anteriors. S'estan fent gestions cap als alcaldes de Lleida i Tarragona. S'ha connectat amb l'ajuntament de Barcelona per conèixer l'agenda de l'alcaldessa i poder comprometre la reunió amb la Presidenta del Parlament per fer lliurament de la Declaració.

Reunió amb el Col·legi de Treball Social de Catalunya:

Després de les oportunes gestions s'acorda confirmar la reunió amb el Col.legi per al 21 de juliol a la tarda.

 

2.- Treball de la Ponència

S'informa del treball de la ponència que avança amb lentitud. Aparcant per al final els assumptes en què hi ha distància com la quantia de la RGC. El plec de criteris presentat pel portaveu de "Junts pel Si" sobre complementarietat de la RGC ha estat retirat després de manifestar el seu desacord la resta de la ponència.

Per a la propera reunió es va a tractar de l'art 6º sobre els requisits d'accés, edat, etc.

La previsió de reunions de la ponència és: 1, 5, 15 i 22 de juliol (Nota: després de la reunió d'1 de juliol el calendari de reunions es redueix al 12 i 22 de juliol)

3.- Noves tasques

Juanjo exposa la necessitat de revitalitzar el treball informatiu a través de les xarxes web, twiter, Fcebook, etc.

Es proposa difondre en els materials, actes, etc., les adreces d'aquestes xarxes.

S'informa que la "Marea de marees" organitza un festival l'1 d'octubre al Parc Nou de Prat Llobregat on podrem tenir un espai per divulgar la situació de la RGC.

ACORDS

S'acorda difondre en els materials, actes, convocatòries, etc les adreces de les xarxes:

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net

Facebook: https://www.facebook.com/Forum-Alternatives-a-lAtur-la-Pobresa-i-la-Desigualtat-1385038821796378/

Twitter: @ILPRendaGC

Propera reunió de la Comissió Promotora (pendent de confirmar) dimecres 13 de juliol a les 18 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV).

En cas de no confirmar-se aquesta reunió, es traslladarà al dimarts 13 de setembre a les 18 hores al local de Confavc.

Barcelona, ​​3 juliol 2016

Redacta Acta: Diosdado Toledano

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   08/06/2016

                                                                                                                                             ACTA N º 61

 

Assisteixen a la reunió:Antoni Ferret, Núria Garrido, Eusebio Luque, Patricia Manzo, Juan Miguel Ortiz, Carles Rodriguez, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Elena Ferrero, Laurent Faucheux, Laura Marino, Sixto Garganté, Miquel Puente, Llorenç Serrano i Judit Sánchez.

Correcció Acta Nº 60: Per un lamentable oblit del redactor de l’acta no es va informar de la participació de Llorenç Serrano en la relació de participants de la reunió de 24 de maig de la Comissió Promotora. El qual va tenir una participació activa en diversos dels temes abordats i va oferir una solució al problema d'absència de local per a l'acte del 31 de maig.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació tramitació parlamentària Renda Garantida de Ciutadania

2.- Seguiment signatures suport Declaració alcaldesses/alcaldes. Proposta

3.- Iniciatives de suport a la proposta de llei RGC

4.- Actualització i edició materials campanya

 

1.- Informació tramitació parlamentària Renda Garantida de Ciutadania

S'exposa la situació dels treballs de la ponència del Parlament sobre la proposta de llei. Després de cinc reunions no s'ha superat l'art 4. La insistència del representant de Junts pel Si en la ponència sobre el cost econòmic del contingut de cada art té un efecte paralitzant que ha ocasionat cert malestar. Segons l'opinió dels representants de la Com. Promotora el mètode a seguir passa per avançar en tot l'articulat de la proposta de llei, i un cop finalitzat entrar en l'avaluació econòmica de la seva totalitat, i d'aquelles parts substancials. A partir de llavors es podrà abordar les diverses alternatives o solucions sempre que respectin els principals continguts de la proposta de llei.

La propera reunió de ponència s'ha fixat per al divendres 10 de juny.

S'estima necessari avançar en els treballs de ponència tot i el desacord pressupostari al Parlament, de l'anunciada moció de confiança per a setembre, i de la hipòtesi de noves eleccions.

 

2.- Seguiment firmes suport Declaració alcaldesses / alcaldes. Proposta

 

Fins a la data s'han recollit 29 signatures d'alcaldesses i alcaldes a la Declaració. S'està a l'espera de les gestions de les diferents forces polítiques que tenen influència en l'àmbit municipal per recollir noves signatures, en particular de ciutats les alcaldies on van acordar mocions de suport com és el cas de Tarragona, Lleida, etc. També es proposa que membres de la Com. Promotora del Vallès facin gestions cap a l'alcaldia de Rubí, Granollers, etc.

Un cop tancat el termini de recollida de signatures es proposa registrar la Declaració al Parlament i gestionar una reunió entre la presidenta del Parlament i una delegació d'alcaldesses / alcaldes per fer-li lliurament de la Declaració i expressar-li directament la preocupació existent sobre la lentitud en la tramitació de la proposta de llei i la necessitat d'accelerar el treball de la ponència.

També es proposa la possibilitat que la Comissió Promotora recomani durant la propera campanya electoral no votar les candidatures que s'oposen a la Renda Garantida de Ciutadania. Aquesta proposta no fa consens per estimar-se que mentre no hi hagi un bloqueig total de la proposta de llei que obligui a mesures de pressió més contundents una iniciativa com la proposta pot ser contraproduent.

 

 

3.- Iniciatives de suport a la proposta de llei RGC

Amb l'objectiu d'ampliar la pressió social en suport de la proposta de llei es proposa impulsar una acció des de l'àmbit dels treballadors i treballadores socials. La seva implicació en la primera línia en la gestió de les necessitats de la població més vulnerable els confereix una gran autoritat per dirigir-se a l'opinió pública, al Parlament i el mateix govern de la Generalitat.

Els membres del Col·legi Oficial de Treball social presents a la reunió de la Comissió Promotora realitzaran gestions en el seu àmbit per promoure aquesta iniciativa. La perspectiva de la realització d'un Congrés de l'àmbit de treballadors/es socials al novembre sobre el tema de la violència ofereix possibilitats per visualitzar el suport a la Renda Garantida de Ciutadania com a dret que incideix positivament en el combat de la violència social.

 

4.- Actualització i edició materials campanya

S'informa que els materials de la campanya en defensa de la Renda Garantida de Ciutadania estan esgotats.

Es proposa actualitzar el tríptic mitjançant la seva reconversió en un díptic. El text està pràcticament actualitzat però s'indica la conveniència d'actualitzar el llistat d'entitats que donen suport. Es proposa fer gestions cap a les noves formacions sorgides en els últims anys (Barcelona en Comú, Podem, etc.) i altres entitats que poden col·laborar perquè manifestin el seu suport a la Renda Garantida de Ciutadania.

Es proposa també editar 400 adhesius amb el logo de la RGC, de la qual cosa s'encarregaria Patrizia, i confeccionar més samarretes amb el logotip (entre 50 a 100 samarretes).

 

ACORDS

- Gestionar entrevista entre delegació alcaldesses/alcaldes amb presidenta del Parlament per fer lliurament Declaració i expressar-li preocupació davant lentitud treball ponència.

- Gestionar iniciativa de l'àmbit de treballadors/es socials en suport de la Renda Garantida de Ciutadania.

- Actualitzar materials de campanya: Díptic, edició de més adhesius i samarretes

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 29 de juny a les 18 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 9 juny 2016

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   24/05/2016

                                                                                                                                      ACTA N º 60

 

Assisteixen a la reunió: Elena Ferrero, Laurent Faucheux, Antoni Ferret, Núria Garrido, Carles Rodriguez, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifican ausencia: Laura Marino, Sixto Garganté, Patricia Manzo, Juan Miguel Ortiz, Miquel Puente i Judit Sánchez. 

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació aprovació mocions

2.- Preparació acte públic àmbit municipal

3.- Participació convocatòries 28 i 29 de maig

 

1.- Informació aprovació mocions

S'informa de la invitació a la Comissió Promotora de la RGC a participar al ple de l'ajuntament de Franqueses del Vallès per presentar la moció de suport a la proposta de llei de la renda Garantida de Ciutadania.

Es proposa a Juanjo Salbia perquè en faci la presentació en el ple que tindrà lloc el dijous 21 de maig.

Nota: La moció va ser aprovada per unanimitat. És una actualització de la qual es va aprovar fa dos anys.

També s'informa del procés d'aprovar una moció de suport a l'ajuntament de Lleida el 27 de maig.

Nota: La moció va ser aprovada amb 23 vots a favor i 4 abstencions de Ciutadans.

 

2.- Preparació acte públic àmbit municipal de 31 de maig

S'informa del treball de preparació de l'Acte públic amb alcaldesses i alcaldes en suport de la Renda Garantida de Ciutadania.

En la preparació juga un paper de primer ordre l'ajuntament de Barcelona. La data del 31 de maig ha estat decidida en funció de la participació de l'alcaldessa. Han confirmat també la seva participació a la taula de l'acte l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Sra. Núria Parlon, l'alcaldessa de Castelldefels Sra. Candela López, l'alcaldessa de Badalona enviarà un vídeo en coincidir amb un ple municipal. S'ha disculpat la seva assistència l'alcaldessa de l'Hospitalet

S'informa de l'esborrany de Declaració que es passarà a les alcaldesses i alcaldes per a la seva signatura. I es dóna el vistiplau.

La recerca d'un local de caràcter municipal i cèntric per l'acte ha fallat ja que es troben ocupats al 31 de maig. El Local de la Confavc que ha estat reservat és massa petit i es desestima. Els representants de CCOO i UGT ofereixen respectivament seus locals. Es decideix pel local de CCOO per la seva proximitat a l'ajuntament de Barcelona i bona comunicació.

 

3.- Participació convocatòries 28 i 29 de maig

Es proposa participar darrere de la pancarta de la Comissió Promotora de la RGC en la manifestació de les marxes de la dignitat el 28 de maig, on hi ha el compromís de donar la paraula a la representació de la Comissió Promotora. S'estableix una cita a les 16:45 hores de la cantonada de l'antic Deutsche Bank.

També s'informa de la convocatòria de manifestació de diumenge contra la suspensió pel tribunal constitucional de diversos articles de la llei d'emergència habitacional i pobresa energètica, a la qual s'ha convidat a participar a la Comissió Promotora de la RGC, i on es va a donar suport públic a la proposta de llei de la Renda garantida de Ciutadania.

El lema de la manifestació és "Els drets no es suspenen, en defensa del treball digne, els drets socials i la democràcia real". Fins a la data més de 60 entitats i organitzacions convoquen. Al final de la manifestació es donarà la paraula a la representació de la Comissió Promotora.

S'acorda participar després de la pancarta de la Renda Garantida de Ciutadania i s'estableix la cita prèvia a les 11:45 hores a la cantonada de Pau Claris amb Pl. Urquinaona.

 

ACORDS

- Presentar moció en ajuntament Les Fanqueses del Vallès a través de Juanjo Salbia

- Difondre convocatòria acte del 31 de maig. Organitzar-coordinadament amb ajuntament de Barcelona. Recollir major nombre de firmes d'alcaldesses i alcaldes.

- Participar en les convocatòries del 28 i 29 de maig amb la pancarta de la Renda garantida de Ciutadania per donar la major visibilitat a la difusió de la proposta de llei.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 8 de juny a les 18 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Barcelona, 2 juny 2016

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

Video Campanya

Xarxes Socials

També podeu seguir-nos a:

Textes Legals

Projecte de llei

Memòria Justificativa

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com